TDA-H

Què és el TDA-H?

El trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat és un trastorn del neurodesenvolupament que comporta una dificultat en l’autoregulació de la conducta i en la capacitat d’atenció, es caracteritza, perquè són nens inquiets, que mostren una activitat física excessiva, són impulsius i tenen problemes per mantenir l’atenció en una única activitat de forma continuada. Tot això implica seriosos problemes per al seu rendiment escolar, així com en les relacions personals amb família, amics i professors. També poden presentar dificultat en l’adquisició del llenguatge i l’escriptura, l’aprenentatge de les matemàtiques i els trastorns de la parla.

Aquest trastorn d’aprenentatge afecta entre un 5 i un 10% de la població, cosa que ens indica que possiblement ens trobem amb un nen amb TDAH a totes les aules de centres educatius.

Al voltant del 25% dels afectats per TDA-H pateixen a més dislèxia.

Causes TDA-H

No es coneixen les causes del TDHA, les investigacions indiquen que tenen una gran càrrega hereditària, els diferents estudis familiars assignen al TDAH una heretabilitat de gairebé el 80%, també és conegut que un ambient familiar desestructurat i un entorn social conflictiu, només poden actuar com a impulsors dels símptomes, però no contribuir a l’aparició del trastorn.

Signes TDA-H

És important puntualitzar que hi ha diferents graus de severitat i no cal presentar la totalitat de símptomes, però si la coexistència de diversos símptomes i que aquests es manifestin en els diferents ambients socials del nen com són família, el col·legi i els amics.

És important entendre que els nens amb TDA-H no saben regular les seves emocions, accions i comportament; per tant, hem d’evitar càstigs i reprimendes ja que poden tenir conseqüències negatives.

Skip to content