Nosaltres

Qui som?

AFDA Catalunya, neix el 2014 davant la inquietud d’un grup de mares i pares a Cornellà de Llobregat (Barcelona) per donar resposta als trastorns d’aprenentatge de manera primerenca i amb l’objectiu de sensibilitzar i visibilitzar la societat davant la necessitat que aquesta detecció precoç sigui reial i efectiva.

Som una Associació sense ànim de lucre que, amb el voluntariat i amb la col·laboració de les famílies, els diferents professionals i les institucions que ens envolten a nivell municipal, supramunicipal o estatal, busquem complir amb un dels principals objectius: “connectar tots tres pilars que considerem imprescindibles dins dels trastorns d’aprenentatges que sorgeixen dels Trastorns del Neurodesenvolupament i que ens acompanyen en totes les etapes de la nostra vida; infància, joventut i adulta.”

La connexió entre les famílies, el sistema educatiu i l’àmbit sanitari són els tres pilars fonamentals en què es basa AFDA Catalunya per obtenir un coneixement ampli del trastorn, així com una millora davant l’acceptació de la seva detecció. La família, els centres educatius i els professionals de la salut, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, orientadors, mestres, psicopedagogs, neuropediatres, entre d’altres, tenen un paper molt rellevant en la detecció precoç primerenca dels trastorns de l’aprenentatge i són la peça clau per a establir entre tots els mitjans adequats per al suport tant a nivell educatiu com laboral.

Activitats

Les nostres activitats van adreçades tant a famílies com a professionals a través de tallers, trobades i xerrades sobre el coneixement dels diferents trastorns d’aprenentatge i la seva comorbiditat així com tècniques i hàbits d’estudi i habilitats socials dels nostres joves al grup AFDA Joves.

La visibilitat dels Trastorns d’Aprenentatge és una de les eines amb què actualment, la nostra Associació des de la seva creació pretén posar en comú amb els diferents actors que hi participen les casuístiques, experiències, possibles millores i recursos reforçant els trastorns del Neurodesenvolupament més habituals com el TDL, el TDAH, el TEA, la Dislèxia i aquells trastorns que conviuen en comorbiditat de forma habitual amb aquest més principals.

Des de l’any 2015 celebrem amb caràcter bianual les nostres Jornades a Catalunya “Millorem l’Educació” i que ja són un referent adreçat a professionals tant de l’àmbit educatiu i sanitari com per a les famílies quant a com abordem els trastorns d’aprenentatge. Amb la celebració de les mateixes es pretén que aquest col·lectiu compti amb la màxima informació sobre els avenços en la detecció primerenca per evitar el fracàs i abandó escolar. S’intenta així posar de manifest tots els recursos legislatius que existeixen vigents, així com aquells que no funcionen proposant noves mesures que puguin reforçar aquesta detecció evitant així el fracàs escolar.

El nostre àmbit d’actuació és a tota Catalunya i fora del territori català, on atenem famílies adreçades a nosaltres de diferents províncies i municipis.

Des de l’any 2017, som membres de la “Federación Española de Dislexia y otras DEA (FEDIS)” que també forma part de l’EuropeanDyslexia Association (EDA) tenint representació així a nivell Nacional i Europeu.

Com a Associació amb representació a tota Catalunya ostentem la Vicepresidència tercera de la FEDIS i juntament amb altres associacions de diferents comunitats autònomes lluitem conjuntament en pro de les persones amb trastorn de l’aprenentatge vetllant per aconseguir una educació de qualitat amb els suports, recursos i mitjans adequats per estar en igualtat de condicions a la resta de persones.

Accions

Accions presentades a nivell normatiu i de drets fonamentals:

Així mateix, col·laborem amb diferents centres de psicopedagogia arrel de tota Catalunya, Universitats i entitats que treballin al seu dia a dia en la investigació dels trastorns d’aprenentatge i que vetllen per la millora en l’educació dels nostres infants.

Equip AFDA Catalunya

Dades no trobades

Coneix-nos

Galeria

Coneix-nos una mica més veient aquest vídeo

Skip to content