TEA

Què és l'autisme?

L´autisme és un trastorn del neurodesenvolupament, és un conjunt d´alteracions que afecten el neurodesenvolupament infantil, les persones que són autistes neixen i moren sent autistes. Com a persones que són, no hi ha cap persona igual per tant cada persona autista és única i poden tenir alguns comportaments o trets conductuals similars o no. Per regla general no hi ha trets físics que identifiquin una persona amb autisme. Per això cal bandejar la típica frase de “No sembles autista” “Aquesta malaltia té cura”.

L’autisme no és una malaltia, per tant, no té cura, la causa principal del TEA es desconeix, se sap que els factors que hi intervenen són genètics i mediambientals.

Graus d'autisme

Com ja hem dit, cada persona és única, amb un conjunt de capacitats i dificultats pròpies de cada individu, però podríem classificar 3 graus diferents segons les limitacions i la quantitat de suport necessari.

Grado 1

Són les persones que tenen un cert nivell d’independència, necessitessin suport en determinades situacions de la seva vida, solen tenir dificultat o poc interès per iniciar interaccions socials, però tenen capacitat per comunicar-se.

Grado 2

Són persones amb un grau més alt de dependència, presenten problemes en la comunicació tant verbal com no verbal i tenen un grau d’inflexibilitat davant de canvis del seu entorn i solen estar afectats en el funcionament diaris.

Grado 3

Són les persones totalment dependents que necessiten el control continu i la supervisió de tercers, presenten dificultats davant de qualsevol canvi i els genera ansietat, tenen alteracions greus en el funcionament.

Fomentar la inclusió social i no discriminar són valors importants en la tasca de la responsabilitat social a tota la societat.

Característiques

Com ja hem comentat, és un conjunt d’alteracions que afecten el neurodesenvolupament, solen començar a ser evidents a partir dels 2 anys i romanen durant tota la vida de la persona.

Les característiques que s’observen més són l’aparició de patrons restrictius i repetitius del comportament, el desenvolupament atípic en les habilitats de comunicació o la manera d’interacció amb altres persones, una altra dificultat comuna és la dificultat en el processament sensorial que deriva a una hiper o singlot sensibilitat, pot ser a textures, aliments, sorolls, peces de vestir, llums, etc.

Objectius

Per això és molt important treballar en donar visibilitat i empoderar les famílies per tenir més grau d’informació per poder oferir els recursos necessaris per afavorir el desenvolupament i la qualitat de vida de les persones d’aquesta condició perquè en un futur siguin el més independents possibles i que tinguin un desenvolupament i evolució com la resta de les persones.

Creiem que un diagnòstic precoç i una primerenca iniciació a teràpies ajuda a que la persona tingui un millor desenvolupament i funcionalitat, quan una família rep un diagnòstic de TEA, es troba totalment desinformada, perduda sense saber què deu i com ha de fer i a això li afegim el sentiment d’acceptació de la situació que no ens deixa veure amb claredat.

Nosaltres som mares i pares que hem passat per aquesta situació i volem acompanyar i guiar les famílies amb l’objectiu de minimitzar l’angoixa de sentir-se sola i desinformada.

Som molts i moltes que sense saber-ho portem convivint amb persones o fins i tot som nosaltres mateixos autistes i mai no ens havien identificat.

Skip to content