Dra. ROSA Mª SATORRAS FIORETTI

Tema Ponència: “Acció tutorial específica per a les necessitats de reforç a la Universitat de Barcelona” 

Llicenciada i Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona.

Actualment és Professora titular d´Universitat de Barcelona i Coordinadora general de Tècniques de treball i recerca per als cinc graus de la Facultat de Dret.

Pertany al Grup de treball dedicat a l’accessibilitat digital a docència, recerca i innovació docent.

Des de fa uns anys, cobreix una funció absolutament essencial en el sistema, i totalment innovadora a  la Facultat de Dret, es Tutora del  Pla d’Acció Tutorial per als alumnes de la Facultat de Dret de l’UB amb Necessitats Especials de Suport educatiu (PAT-NERE).

Aquest Pla, busca la humanització de la institució a través de l’adaptació metodològica (no de continguts) dels diferents estudis de la Facultat de Dret a les necessitats dels alumnes amb discapacitats o amb dificultats especials acreditades, temporals o permanents. A cadascú se li fa un Pla Personalitzat d’Actuació, que es comunica al seu professorat particular cada semestre i se’l fa un seguiment personal i sensible de la seva situació.