EDELMIRA BADILLO JIMÉNEZ

          • Doctora en didàctica de les matemàtiques UAB
          • Màster en didàctica de la matemàtica UAB
          • Llicenciada en matemàtiques. Universitat de l’Atlàntic.
          • Llicenciada en psicopedagogia. UOC
          • Diplomada en Educació Primària. UAB
          • Directora de Departament de Didàctica de la matemàtica i les ciències experimentals.
          • Membre de l’executiva de la Societat Espanyola d’Educació Matemàtica. SEIEM
          • Editora de la revista Ensenyament de les Ciències i de la Revista Educació Matemàtica.
          • Equip de direcció de la Revista UN de l’Editorial Graó.

Títol de la Ponència:  Una mirada  matemàtica competencial en la classe: Repte o utopia?

Com a objectius proposem plantejar els eixos i les dimensions per promoure en la classe una activitat matemàtica competencial. Reflexionar sobre els continguts claus i els processos que s’han de tenir en compte per ajudar els estudiants a autoregular dificultats i potencialitats envers a la matemàtica escolar.